Izba Projektowania Budowlanego i Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na XVII Konferencję, która odbędzie się w dniach 12- 13 czerwca 2014 roku w Warszawie.
W trakcie konferencji główne panele dyskusyjne dotyczyć będą zagadnień związanych z perspektywami inwestycyjnymi w Polsce, BIM w krajowym otoczeniu inwestycyjnym oraz wpływu uregulowań prawnych na proces projektowania budowlanego.
 
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:  www.ipb.org.pl