Podczas uroczystości z okazji 60-lecia BPBK w dniu 20.01.2011, Prezes IPB, Pan Ksawery Krassowski wręczył wyróżnienia resortowe nadane przez Ministra Infrastruktury trzem projektantom BPBK, inżynierom, Panu Mariuszowi Sobczykowi i Panu Zdzisławowi Wolnikowi – „Zasłużony dla drogownictwa” i Panu Mirosławowi Wałędze – „Zasłużony dla budownictwa”.