Urząd Patentowy RP przyznał nam świadecwto ochronne na znak towarowy numer R.290822 stwierdzające udzielenie prawa ochronnego.