Uroczystość związana z podwójną rocznicą dwóch ważnych instytucji, jakimi są Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku oraz Izba Projektowania Budowlanego odbyła się w gdańskim Dworze Oliwskim. Na spotkanie licznie zgromadzili się goście, zaproszeni przez Prezesa BPBK, Pana Jana Kosiedowskiego, m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Wicewojewoda Pomorski, Pan Michał Owczarczak, który wręczył Kosiedowskiemu medal „Sint Sua Praemia Laudi” (z łac. „niech zasługi zostaną nagrodzone”), wiceprezydenci Gdańska, Panowie Wiesław Bielawski i Maciej Lisicki, wiceprezydent Gdyni, Pan Marek Stępa, Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Kolasa, członkowie Rady Prezydium IPB oraz przedstawiciele kluczowych dla regionu północnego instytucji związanych z inwestycjami branży budownictwa.
Pan Marszałek, gratulując i składając podziękowania za wszystkie lata współpracy z Biurem wręczył na ręce Prezesa BPBK pamiątkową paterę „De nihilo nihil fit” (z łac. "nic nie powstaje z niczego") przyznawaną, jak to powiedział „wyjątkowym instytucjom, a niekiedy wyjątkowym osobom, które się zasłużyły dla województwa pomorskiego”.
Uroczystość 60-lecia BPBK i 20-lecia IPB była również okazją, aby wyróżnić inżyniera, kierownika zespołu mostowego BPBK, Pana Mirosław Wałęgę, tytułem "Projektant 20-lecia", który nadany został przez Prezesa IPB, Ksawerego Krassowskiego.