Uroczystość związana z ćwierćwieczem istnienia Izby Projektowania Budowlanego odbyła się w siedzibie Regionu Północnego Izby, tj,. w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku.  Uroczyste spotkanie w Gdańsku zapoczątkowało obchody z okazji 25 lat istnienia Izby, które będą kontynuowane w kolejnych regionach, a ich finał odbędzie się w Warszawie. 
Na spotkanie licznie zgromadzili się goście, zaproszeni przez Przewodniczącego Regionu Północnego IPB , Pana Jana Kosiedowskiego, m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski, Wiceprezydent Gdańska Pan Wiesław Bielawski, Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Pan Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko, dyrektorzy jednostek samorządowych, członkowie Rady Prezydium IPB, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dyrektorzy największych firm projektowych z regionu.