Na spotkaniach, które odbyły się w dniach 8 i 14 listopada 2011 licznie zgromadzili się mieszkańcy dzielnicy Morena w Gdańsku. Odpowiedzi na stawiane pytania udzielali między innymi:
Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska, ds. polityki gospodarczej,
Romuald Nietupski, wiceprezes GIK,
Jan Kosiedowski, Prezes Zarządu BPBK,
Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych.
Na wstępie Jan Kosiedowski zaprezentował założenia oraz charakterystykę projektu budowy linii tramwajowej w dzielnicy Piecki Migowo. Po zakończeniu prezentacji nastąpiła dyskusja, w wyniku, której omówiono m.in. następujące kwestie: terminy powstania kolejnych etapów przedsięwzięcia, obciążenie przystanków, natężenie ruchu na trasie, możliwość zmian w układzie drogowym, powiązanie z Pomorską Koleją Metropolitalną.