W Olsztynie, u zbiegu ulicy Dąbrowszczaków i Alei Józefa Piłsudskiego, zakończono realizację pierwszego etapu inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia Pomnika Armii Krajowej.
Projekt stanowiący zwycięską koncepcję konkursową BPBK s. a. z kwietnia 2013 r., obejmował wskazanie lokalizacji Pomnika, a także wykonanie postumentu, murów, nawierzchni, zieleni oraz elementów małej architektury.
Uroczyste odsłonięcie Pomnika AK i otwarcie placu z udziałem kombatantów, mieszkańców i władz Miasta nastąpiło w dniu 27 września 2014 r.
 
Więcej informacji na stronie portalu informacyjnego olsztyn.wm.pl