We wtorek  6 października w ratuszu w Olsztynie podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem”. Umowa opiewa na 4,2 mln złotych. Wielowariantowa koncepcja nowej linii ma być gotowa do 23 kwietnia przyszłego roku. W tym czasie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.