W XXI edycji konkursu "Budowa Roku" organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznano nagrodę II stopnia dla kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską, łączącą Al. Zwycięstwa z ul. Łużycką w Gdyni.

Przypominamy, że projekt kładki został wykonany przez projektantów BPBK: mgr inż. arch. Jacka Śliwińskiego (architektura), mgr inż. Mirosława Wałęgę oraz inż. Romana Witczaka (konstrukcja).

Informacje o obiekcie:
Rozpiętość kładki wynosi 139,50 m a całkowita szerokość pomostu 6,80 m. W przyjętej koncepcji starano się nadać kładce formę metalowego skrzydła wiszącego nad linią kolejową i Droga Gdyńską. Całość prac wykonano w ciągu 9 miesięcy.