Projekt Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. pt; „Modernizacja układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP” zwyciężył w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2011" w kategorii "drogi i obiekty mostowe". Konkurs zorganizowany został po raz szesnasty przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Związku Powiatów Polskich.