W związku z realizacją przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego  dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”, wspólnie z gminą Bytów organizujemy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
 
Każdego zainteresowanego przedsięwzięciem zapraszamy na prezentację projektu, na której projektanci opowiedzą o szczegółach inwestycji. Po prezentacji zapraszamy na dyskusję, podczas której będzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, a także  wypowiedzieć się na temat przedsięwzięcia.
 
Wszystkich chętnych zapraszamy na konsultacje społeczne, które odbędą się od 27 do 29 października 2015 r. w miejscowościach: Studzienice, Bytów, Lipusz.
Szczegóły na załącznikach graficznych.
Zapraszamy!