16 września 2015 r w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 25 - lecia Izby Projektowania Budowlanego. Podczas spotkania wręczono odznaki oraz wyróżnienia. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. zostało uznane za jedną z sześciu najlepszych firm projektowo- inżynierskich 25- lecia, a prezes BPBK S.A. Jan Tadeusz Kosiedowski menadżerem projektowania 25- lecia.