ASYSTENT/ PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
 
Wymagania kandydata:
                           - uprawnienia projektowe bez ograniczeń (projektant)
                            - wykształcenie wyższe techniczne magisterskie
                            - doświadczenie przy projektowaniu obiektów kubaturowych
                              przemysłowych (projektant)
                            - znajomość programów : Robot, AutoCAD, (mile widziane GEO-5)
                            - kreatywność, zaangażowanie,
                           
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej, wielobranżowej firmie,
 • pracę przy sporządzaniu dokumentacji projektowej od koncepcji poprzez projekty budowlane, wykonawcze do nadzorów autorskich
 • pracę przy ciekawych projektach na terenie całej Polski,
 • możliwość pracy w prężnie działającym wieloosobowym zespole w przyjaznej atmosferze,
 • współpracę z projektantami różnych branż, dającą możliwość poznania szerokiego spektrum sektora budowlanego,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i ciągłego rozwoju.
 
Miejsce pracy: siedziba BPBK, Gdańsk
 
Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
 
Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia  o poniższej treści:
 
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kadry@bpbk.com.pl
 
ASYSTENT W ZESPOLE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 
Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie
 
Obowiązki:
 • Wspieranie kierowników projektów w koordynowaniu projektów przede wszystkim w aspektach formalnych i administracyjnych poprzez:
  • Udział w opracowywaniu strategii prowadzenia projektów,
  • Bieżące identyfikowanie ryzyk projektowych i podejmowanie działań zabezpieczających interes firmy przed ewentualnymi roszczeniami lub karami umownymi,
  • Wsparcie w zakresie znajomości i interpretacji zapisów umownych,
  • Prowadzenie korespondencji dotyczącej kwestii umownych/kontraktowych,
  • Sporządzanie notatek ze spotkań,
  • Koordynacja i udział w przygotowywaniu raportów z postępów prac,
  • Kontraktowanie podwykonawców i formalna obsługa zawartych umów,
  • Bieżąca, robocza komunikacja z zamawiającymi/zleceniodawcami,
  • Udział w delegowaniu zadań do zespołów branżowych,
  • Opracowywanie harmonogramów projektów i nadzorowanie ich wykonania,
  • Opracowywanie budżetów projektów i nadzorowanie ich wykonania.
 • Wspieranie głównych projektantów/koordynatorów technicznych w aspektach technicznych poprzez:
 • Udział w opracowywaniu spisów zawartości dokumentacji,
 • Udział w porządkowaniu dokumentów projektu (w tym dokumentacji projektowych) na serwerach.
 • Wspieranie Zarządu i Sekcji Informatyzacji w zakresie opracowywania i wdrażania narzędzi usprawniających zarządzanie projektami i portfelem projektów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Budownictwo)
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i wykazywania inicjatywy przy podejmowanych działaniach,
 • wysoki poziom komunikatywności,
 • bardzo dobra organizacja czasu,
 • systematyczność i punktualność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość MS Excel,
 
Oferujemy:
 • ciekawą pracę ze zróżnicowanymi zespołami projektowymi, realizującymi duże projekty infrastrukturalne,
 • możliwość nabycia i rozwijania kompetencji z zakresu zarządzania projektami w ramach ścisłej współpracy z kierownikami projektów i specjalistami ds. zarządzania projektami,
 • możliwość rozwijania kompetencji w zakresie biznesowym poprzez współuczestnictwo w procesie nawiązywania współpracy z rożnymi podmiotami na rzecz realizowania projektów.

Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia  o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kadry@bpbk.com.pl
 
 
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ

Wymagania:
•    Ukończone wyższe studia techniczne w specjalności inżyniera lądowa (lub semestr dyplomowy),
•    Biegła znajomość oprogramowania Autodesk – AutoCAD, dodatkowym atutem będzie znajomość Civil 3d,
•    Biegła znajomość oprogramowania Microsoft Office,
•    Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
•    Dodatkowym atutem znajomość oprogramowania MicroStation i Inroads, prawo jazdy kat. B.
 
Obowiązki:
•    Wykonywanie dokumentacji technicznych w branży drogowej pod nadzorem projektanta.
 
Oferujemy:
•      Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
•      Ciekawą pracę ze zróżnicowanymi zespołami projektowymi, realizującymi duże projekty infrastrukturalne
 
Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia  o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku , w celu realizacji przyszłych procesów
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kadry@bpbk.com.pl
 
 
ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY SANITARNEJ
 
Wymagania kandydata:
 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie - inżynieria środowiska
(lub dyspozycyjny student ostatniego roku studiów magisterskich),
 • kreatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w stresie,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office, AutoCAD,
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej, wielobranżowej firmie,
 • pracę przy sporządzaniu dokumentacji projektowej od koncepcji poprzez projekty budowlane, wykonawcze do nadzorów autorskich dla sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, hydrotechnicznej oraz obiektów technicznych (przepompowni, hydroforni, stacji uzdatniania wody itp.),
 • pracę przy ciekawych projektach na terenie całej Polski,
 • możliwość pracy w prężnie działającym wieloosobowym zespole w przyjaznej atmosferze,
 • współpracę z projektantami różnych branż, dającą możliwość poznania szerokiego spektrum sektora budowlanego,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i ciągłego rozwoju.
 
Miejsce pracy: siedziba BPBK, Gdańsk
 
Prosimy o dodanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
 
Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia  o poniższej treści:
 
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez BPBK S.A. w Gdańsku , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kadry@bpbk.com.pl