Dnia 08.05.2009 r. w Villi Ewa odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Głównym, a zarazem najbardziej oczekiwanym punktem spotkania był wybór Prezesa BPBK S.A. Nowym - starym Prezesem został Jan Tadeusz Kosiedowski.