Po raz dziewiętnasty Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zorganizował konkurs „Budowa Roku". Najwyższą nagrodę w swej kategorii zdobyła Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni zaprojektowana przez biuro Projektów budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku.